Posts Tagged ‘kraków’

thumbnail

Opinie o Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Miejskie Przed order viagra online siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie istnieje już od 1866 roku, kiedy to ówczesny prezydent Józef Dietl wystąpił z inicjatywą budowy nowoczesnego wodociągu. Za potwierdzenie jakości usług niech służy Akredytacja Laboratorium Centralnego MPWiK SA, certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz dziesięciokrotne przyznanie tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play. Kontakt: Siedziba Zarządu Spółki […]

thumbnail

Opinie o firmie BP Europa SE Oddział w Polsce

BP Europa SE Oddział w Polsce specjalizuje się w branży paliwowej, prowadzi działalność w ramach działów: paliwowy, smarów i olejów, gazowy oraz sprzedaży paliw. Pierwsza stacja w Polsce została utworzona w 1995 roku, a obecnie BP posiada największą sieć stacji paliw pośród koncernów paliwowych i dzieli się na działy: BP Retail – odpowiada za sieci […]

payday loans