Archive for the ‘Mazowieckie’ Category

thumbnail

PwC Polska Sp. z o.o.

PwC Polska Sp. z o.o. jest częścią globalnej organizacji świadczącej profesjonalne usługi doradcze. W Polsce spółka posiada biura w siedmiu największych miastach Polski, w których zatrudnia zespół ponad 1 700 specjalistów i kadry wspierającej. Wśród świadczonych usług znajdują się audyt i usługi księgowe, doradztwo podatkowe, biznesowe oraz prawne, zarządzanie zmianą oraz zasobami ludzkimi, a także […]

thumbnail

Smurfit Kappa Polska

Firma należy do międzynarodowego koncernu Smurfit Kappa będącego europejskim liderem w dziedzinie produkcji opakowań, papieru i tektury oraz jednym z głównych graczy w sektorze produkcji opakowań z tektury falistej. W Polsce firma posiada 5 fabryk – W Warszawie, Pruszkowie, Koninie, Pruszczu Gdańskim i Drezdenko – w których pracuje około 800 pracowników. W 2012 roku polska […]

thumbnail

Opinie o firmie Onninen SA

Onninen SA zajmuje się handlem asortymentem elektrotechnicznym, instalacyjno-grzewczym, sanitarnym oraz z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Oferta: Osprzęt elektrotechniczny, oświetlenie, kable i przewody, energetyka i infrastruktura, technika instalacyjno-grzewcza, technika sanitarna, sieci zewnętrzne, klimatyzacja i wentylacja, agregaty prądotwórcze, pompy ciepła, transformatory dystrybucyjne. Kontakt: Onninen Sp. z o.o., Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, telefon +48225679000

thumbnail

Opinia o Miejski Zakładach Autobusowych w Warszawie

Miejskie Zakłady Autobusowe zajmują się prowadzeniem zbiorowej komunikacji na terenie miasta Warszawa, eksploatacją środków przewozowych, działalnością z zakresu zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania oraz inicjowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy. Kontakt: Miejskie […]

thumbnail

Opinie o firmie Pol-Aqua SA

Pol-Aqua SA świadczy usługi z zakresu budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, kubaturowego, drogowego oraz paliwowego. Oferta: Pion Inżynierii Środowiska – realizacja oczyszczalni ścieków, realizacja przepompowni ścieków, realizacja stacji uzdatniania wody, realizacja kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, roboty ziemne (wykopy, nasypy, wymiana gruntu). Pion Infrastruktury Komunikacyjnej – roboty drogowe, roboty mostowe. Pion Budownictwa […]

thumbnail

Opinia o firmie Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie działa na rynku opieki zdrowotnej już od 1912 roku. Rodzaje działalności: usługowa, naukowa, lecznicza, edukacyjna. Kontakt: ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa, telefon (22) 546 20 00

thumbnail

Opinie o firmie Hortex Holding SA

Hortex Holding SA jest spółką akcyjną o strukturze holdingowej która zajmuje się produkcją soków, nektarów, niegazowanych napojów owocowych, mrożonych warzyw i owoców, wytwarzaniem koncentratu soków owocowych. Kontakt: Hortex Holding ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa, telefon (022) 572 10 00, fax (022) 572 11 10

thumbnail

Opinia o filmie Polski Asfalt Sp. z o.o.

Polski Asfalt zajmuje się produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych na terenie całego kraju. Oferta: asfalt lany, mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe z dodatkiem kolorowych asfaltów, mieszanki z domieszką destruktu, grysy lakierowane, mieszanki z dodatkiem granulatu gumowego obniżające poziom hałasu. Certyfikaty: ISO 9001: 2008, Certyfikat Jakości Zakładowej Kontroli Produkcji, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Kontakt: Polski Asfalt ul. Parzniewska 10 05-800 […]

thumbnail

Opinie o firmie Trade Trans

Trade Trans zajmuje się międzynarodową działalnością spedycyjną zarówno w Europie jak i Azji. Rok powstania – 1990. Usługi: logistyka kontraktowa, organizacja przewozu, przeładunki i magazynowanie w terminalach granicznych lub wewnątrz kraju, przeładunki w portach miejskich i śródlądowych, magazynowanie, składowanie, konfekcjonowanie, usługi celne, ubezpieczenie cargo, śledzenie przesyłek, rozliczenia frachtu i należności celno-podatkowych w imieniu klienta, doradztwo […]

thumbnail

Opinie o firmie Drosed SA

Drosed SA zajmuje się produkcją drobiu oraz elementów z drobiu. Oferta – dania z kurczaka, gęsi, kaczki, kury; wędliny (parówki i kiełbasy, pasztety, specjalności drobiowe) i konserwy drobiowe. Kontakt: Drosed SA ul. Sokołowska 154, 08-110 Siedlce, telefon 48 025 640 00 00, fax 48 025 640 00 16

payday loans